Oferta

Betony

Beton towarowy C8/10 do C35/45
Betony specjalne
Betony posadzkowe
Betony hydrotechniczne
Betony mostowe
Beton chudy
Podbudowy CBGM
Mieszanki stabilizacyjne
Podsypki
Zaprawy murarskie

Kruszywa

Piasek płukany 0-2mm
Piasek zasypowy
Żwir
Kruszywo 2-8 mm
Kruszywo 8-16 mm
Kruszywo 16-32 mm