Specyfikacja betonu

Betony

Klasa Dawna Przybliżona Klasa Zastosowanie

C 8/10

B-10

podbudowy

C 12/15

B-15

podbudowa

płyty fundamentowe

ławy fundamentowe

umocnienie ścieków

C 16/20

B-20

ławy fundamentowe

podbudowy

C 20/25

B-25

ścianki i skrzydełka przepustów

mury oporowe

C 25/30

B-30

fundamenty zbrojone

filary

posadzki

stropy

podjazdy

C 30/37

B-37

wieńce

ściany zewnętrzne

posadzki

filary wewnętrzne

stropy tarasowe

ściany garażowe

stropodachy

Beton chudy i stabilizacje

Nazwa MPa Zastosowanie

Chudy Beton

6 – 9 MPa

stabilizacja gruntu

podbudowy

Stabilizacje

0,5 – 1,5 MPa

1,5 – 2,5 MPa

2,5 – 5,0 MPa

podbudowy pomocnicze górne i dolne nawierzchni drogowych (chodniki i ścieżki rowerowe)

podbudowy pod nawierzchnie dróg betonowych i asfaltowych o dużej nośności

podbudowy pod nawierzchnie parkingów i placów manewrowych

podbudowy zasadnicze nawierzchni drogowych

Podsypka

Zastosowanie podbudowy pod:

  1. kostkę brukową
  2. krawężniki
  3. płyty chodnikowe
  4. elementy dekoracji ulic i ogrodów
  5. koryta odwadniające

Konsystencja

Klasa Konsystencja mieszanki betonowej

S1

Suchy

S2

Gęsto plastyczny

S3

Plastyczny

S4

Półpłynny

S5

Płynny

Zbrojenia

Rodzaj Właściwości Zastosowanie

Włókna stalowe

odporność na obciążenia dynamiczne i statyczne

zwiększenie mrozoodporności

podwyższa udarność

wysoka odporność na nagłe zmiany temperatury

wyższa odporność na ścieranie, łuszczenie i pękanie

posadzki przemysłowe i nawierzchnie silnie obciążone

nawierzchnie parkingów

nawierzchnie lotniskowe i drogowe

mosty, obudowy tuneli

fundamenty pod maszyny

elementy pali fundamentowych

naprawy i remonty budynków i konstrukcji (drogowych, mostowych,wodnych)

Włókna polmierowe

odporność na obciążenia dynamiczne i statyczne

podwyższa udarność

brak ryzyka korozji

wzrost odporności na czynniki pogodowe

redukcja pękania plastycznego

wzrost mrozoodporności

redukcja nasiąkliwości

dodatkowa wytrzymałość na rozkurczanie

lepsza urabialność

wydłużona trwałość

posadzki przemysłowe i nawierzchnie silnie obciążone

nawierzchnie parkingów

nawierzchnie lotniskowe i drogowe

mosty, obudowy tuneli

fundamenty pod maszyny

elementy pali fundamentowych

naprawy i remonty budynków i konstrukcji (drogowych, mostowych,wodnych)

Domieszki chemiczne:

1. Redukujące ilość wody (plastyfikatory, superplastyfikatory)
2. Napowietrzające
3. Zwiększające więźliwość wody (stabilizujące)
4. Opóźniające (twardnienie, wiązanie)
5. Przyspieszające
6. Modyfikujące lepkość
7. Uszczelniające
8. Kompleksowe